Тази много компактна помпа е интересна алтернатива, когато контейнерите се съхраняват един над друг.

В тези случаи достъпът отгоре не е възможен, но може да се използва долния отвор на IBC. За тази цел хоризонталният Lutz B200 е директно свързан към долния изходен клапан.

 

Примери за течности:

Тънки минерални маслени продукти, емулсии, разтворители, водни разтвори, основи и киселини, растителни масла, почистващи и козметични продукти, дезинфектанти.

Характеристика:

  • Центробежна помпа с аксиално работно колело в компактен дизайн
  • Директно свързан към долния изходящ клапан на IBC със стандартна гайка (S60 x 6)
  • Концепция на променливо задвижване (различни универсални и въздушни двигатели)
  • Взривозащитени версии за приложения в зони Ex (зона 1 и 2), включително възвратен клапан
  • Значително по-добър хидравличен капацитет в сравнение с хидростатичния изход

Предимства:

  • Изискване за малко пространство
  • Лесно разглобяване, помпа от две части със скоби за свързване съгл. по DIN 32676
  • Не е необходим смукателен маркуч, което значително намалява освобождаването на продукта при изключване
  • Работата срещу затворени клапани (напр. Сферичен кран, дюза) е възможна по всяко време