Хлорните кранове са фитинги, специално разработени съгласно изискванията за уплътняване и химическа устойчивост, за работа в допир с течен или газообразен хлор. Тъй като е за предпочитане сферичните кранове да се използват в инсталации с твърди тръбопроводи, спомагателните кранове за бутилки и варели са специално създадени да свързват хлораторите и колекторните им тръби със съдовете с хлор.