Тук ще намерите връзки към техническата информация, част от каталога “Вентили с общо предназначение”. В останалите каталози можете също да намерите специализирана техническа информация.

Описание Страница
Налягания, температури, вскозитет, време за реакция, плътност на затваряне V045
Информация за дебит, определяне на Kv или светло сечение V050
Гуми, пластмаси и метали V006
Наръчник за химическа устойчивост на флуида (кратка информация) V011
Превръщане на мерни единици V060
Списък на изисквания към вентилите V003
http://www.asconumatics.eu/images/site/upload/_en/pdf1/00011gb.pdf