Инжекторите са предварително подготвени фитинги, чрез които хлорният разтвор, доставян от вакуумните хлоратори, се вкарва в обработваната вода. Инжекторът представлява впръскваща тръба, която се навива на тръбата с вода, спирателен кран и възвратен клапан.