Този уред осигурява непрекъснатото подаване на хлор. Проектиран е да работи само в инсталации под вакуум. Хлорът може да бъде течен или газообразен. Вакуумният превключвател C 7522 се състои от два независими моторно задвижвани сферични крана, контактен манометър и електронен панел.

  • Поставен на пано за стенен монтаж
  • Гарантира пълно изпразване на съдовете с хлор
  • Възможност за пиков режим
  • Възможност за ръчно управление
  • Сигнал за празен съд
  • Аларма за неизправност
  • Предвиден за работа само под вакуум