Понякога не е възможно или потокът на хлор газ не позволява на капките течен хлор да се отделят от газа.  Тогава се поставя уловител под хлоратора. Капките течен хлор падат в него и се изпаряват под действието на околната температура.