Безопасни, бързи, икономични: контейнерите помпи са се доказали в прехвърлянето на флуидите с малко износване, високи дебити и бързо изпразване. Контейнерната помпа B50 е конструирана така, че лесно да се монтира на контейнера. Тази помпа отговаря на всички критерии за оптимално изпразване на контейнер с вертикалната си конструкция за “сух” монтаж. Поради минималните рискове от теч се избягва нуждата от канал в пода.

Подходящи са за непрекъснат режим на работа, леки са, работят с ниски обороти и предлагат висока промишлена сигурност.

√ Специално конструирани за прехвърляне на химикали.

√ Безопасно изпразване на съда отгоре.

√ Висок дебит.

√ Ниска скорост на въртене.

√ Различни дълбочини на потапяне.

√ С помощта на адаптор помпата може да се присъедини към почти всички контейнери.