Близко-куплираните помпи са от чугун и са предназначени за хладилната промишленост. Помпите CC се предлагат в размери от 27 до 42.

Дебит: До 6 m3/h
Обороти: До 1750 rpm
Диференциално налягане: До 5 bar
Самозасмукване: До 0,5 bar вакуум при засмукване

До 0,8 bar по време на работа

Кинематичен вискозитет: До 200 cSt
Температура: До 120°C
Приложение: Минерално масло, алкил бензол, полиалфаолифин, полигликол, полиестерно масло