Изпарителят за хлор C 6100 има нагряващ елемент, който лесно и икономично превръща до 220 килограка течен хлор на час в газ. Тези уреди се използват основно в пречиствателни станции за охлаждащата вода на ТЕЦ, големи заводи, рафинерии и големи пречиствателни станции за отпадни води.

  • Доставя се готов за монтаж
  • Използва се при необходимост от черпене на големи количества хлор газ
  • Възможност за аларми при достигане на гранични стойности