Аксесоари

За правилното функциониране на инсталацията за хлориране е необходима употреба на аксесоарите. Това може да бъдат отоплителната система, необходима за изпаряването на хлора и образуването на хлорен газ или колектори за предотвратяване на образуването на течен хлор в тръбната система или клапани за контрол на налягането