В тази категория са включени трипътните двупозиционни електромагнитни вентили на фирма ASCO Numatics.

Тяло от месинг
Функция ΔP
max.

min.

max.
Ø
тръба
серия Страница Още
показатели
НЗ
Пряко действие
15 bar -10°C +100°C 1/8 356 V504 V500
НО 15 bar -10°C +100°C 1/8 356 V504 V500
У 15 bar -10°C +100°C 1/8 356 V504 V500
НЗ 15 bar -10°C +100°C 1/4 356 V504 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
35 bar -20°C +90°C 1/8 325 V510 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
20 bar -40°C +90°C 1/8 314 V515 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
14 bar -20°C +90°C 1/8 320 V520 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
38 bar -20°C +90°C 1/8 to 1/2 300 V530 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
20 bar -20°C +90°C 1/4 314 V535 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
16 bar -25°C +80°C 1/4 374 V543 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
17 bar -20°C +90°C 1/4 320 V550 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
16 bar -25°C +80°C 1/4 370 V553 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
55 bar -20°C +40°C 1/8-1/4 320 V570/V550 V500
У
Пряко действие
10 bar -40°C +120°C 1/4-1/2 327 V572 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
25 bar -10°C +80°C 1/4 121 V575 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
40 bar -20°C +100°C 3/8 to 1 387 V577 V500
НЗ
Пряко действие
10 bar -10°C +100°C 1/8
колектори
356 V591 V500
НЗ
Пряко действие
16 bar -25°C +80°C 1/4-1/2
суббаза
374 V596 V500
НЗ
Непряко действие
2 / 10 bar -40°C +60°C 1/4 551
(пилот 302,
CNOMO р-р 15)
V608 V600
НЗ
Непряко действие
0 / 10 bar -40°C +60°C 1/4 551
(15/16″)
V608 V600
НЗ-НО
Непряко действие
0,7 / 14 bar -20°C +90°C 1/4-3/8 321 V610 V600
НЗ
Непряко действие
0 / 12 bar -10°C +120°C 3/8-1/2 231 (T3/2) V615 V600
НЗ-НО
Непряко действие
0,7 / 17 bar -20°C +90°C 3/8 to 1 316 V620 V600

към началото на страницата

Тяло от неръждаема стомана
Функция ΔP max. T° min. T° max. Ø тръба серия Страница Още показатели …
НЗ
Пряко действие
15 bar -10°C +100°C 1/8 356 V504 V500
НО 15 bar -10°C +100°C 1/8 356 V504 V500
У 15 bar -10°C +100°C 1/8 356 V504 V500
НЗ 15 bar -10°C +100°C 1/4 356 V504 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
35 bar -20°C +90°C 1/8 325 V510 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
14 bar -20°C +90°C 1/8 320 V520 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
16 bar -25°C +80°C 1/4 374 V543 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
16 bar -25°C +80°C 1/4 370 V553 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
10 bar -20°C +90°C 1/4 320 V565/V550 V500
НЗ-НО-У
Пряко действие
20 bar -20°C +40°C 1/8 320 V570/V550 V500
У
Пряко действие
10 bar -40°C +120°C 1/4-1/2 327 V572 V500
Една/две бобини
Непряко действие
2 / 10 bar -40°C +60°C 1/4 551 PIC-04-0045 PIC-00-00

към началото на страницата

Тяло от алуминий
Функция ΔP max. T° min. T° max. Ø тръба серия Страница Още показатели …
НЗ
Пряко действие
12 bar -25°C +90°C монтаж към
плоча, ISO 15218
(CNOMO, р-р 30)
374 V504 V500
НЗ
Непряко действие
2 / 10 bar -25°C +60°C 1/4-3/8-1/2 551-552-553
(вграден пилот,
CNOMO р-р  15,
управление въздух)
V607/V608 V600
НЗ
Непряко действие
2 / 10 bar -25°C +60°C 1/4-3/8-1/2 551-552-553
(15/16″)
V607 V600

към началото на страницата

Тяло от неметални материали
Функция ΔP max. T° min. T° max. Ø тръба серия Страница Още показатели …
10 bar -25°C +40°C M5-1/8
суббаза
/CNOMO р-р 15
302 V579 V500
10 bar -10°C +60°C 1/8 189
banjo
P508 V500
10 bar -10°C +60°C 1/8 189 V585 V500
15 bar -10°C +80°C M5
суббаза
109 V590 V500

към началото на страницата

Опции и аксесоари за вентили серия 551
Описание Страница
Захранваща основа за монтаж на разпределители 1/4 – 3/8 – 1/2, с или без изолирщи налягането вентили V614

към началото на страницата