Lutz-Jesco предлага пълен набор от технически развити смукателни и нагнетателни аксесоари за дозиране на флуиди. Продуктовата гама е разработена за дозиращите помпи на Lutz-Jesco и позволява разнообразно съчетаване на елементи за получаване на нужната дозираща система.

Смукателната страна

 • Уреди за първоначално засмукване
 • Електрически бъркалки
 • Ръчни миксери
 • Сифонни и вакуум помпи
 • Резервоари
 • Пулсационен демпфер PDM
 • Пулсационен демпфер PDS
 • Регулатор на смукателно налягане
 • Смукателни линии
 • Влагоуловители
 Смукателната и нагнетателната страна

 • Комбинирани клапани
 • Система от две мембрани
 • Насрещни и преливни клапани
 • Контактни водомери
 • Още аксесоари за дозиращи помпи
 • Мембранни изолиращи кранове
   Нагнетателната страна

 • Електрическо устойство за премахване на газове GAS-EX
 • Сензор за поток FLOWCON
 • Сензор за поток FLOWCON TS
 • Инжекторни фитинги
 • PENTABLOC