Измервателна и контролна техника

В много случаи са необходими измервания за контрол на дозирането, например параметри на водата, и непрекъснато предаване на измерените величини. Друго изискване е регулиране или управление на дозиращите уреди. Lutz-Jesco има широка гама от оборудване, която да отговори на тези изисквания: фитинги, сензори, измервателни клетки, усилватели на сигнал, генератори на сигнал, измервателни устройства и регулатори.

  Измервателни станции за водна проба за питейна вода или вода за басейни

 • Измервателна станция за водна проба EASYPOOL
 • EASYPOOL SMART 02
 • Измервателна станция за водна проба PM01
 • Измервателна станция за водна проба PM03
 • Измервателна станция за водна проба PM04
 • Измервателна станция за водна проба DCM 01
 • Измервателна станция за водна проба SR 400
 • Измервателна станция за водна проба SR 500
  Измервателни станции за водна проба за промишлеността

 • Измервателна станция за водна проба PM01
 • Измервателна станция за водна проба PM03
 • Измервателна станция за водна проба PM04
   Контролер и усилвател на измерването

 • Многоканален контролер TOPAX DX
 • Двуканален контролер TOPAX DE
 • Едноканален контролер TOPAX L/LF
 • Мрежова свръзка NetCon
   Софтуер

 • TopView
 • TopReader
   Сензори

 • Температурни сензори
 • Измервателни вериги за pH/Redox
 • Измервателни клетки за проводимост
 • Измервателни клетки за Cl/ClO2/H2O2
  Газ сигнализатори

  Аксесоари

 • Буферни разтвори
 • Фитинги
 • Фотометри за хлор и хлор диоксид