В тази категория са включени двупътните двупозиционни електромагнитни вентили на фирма ASCO Numatics.

.

Тяло от месинг
Функция ΔP
max.

min.

max.
Ø
тръба
серия Страница Още
показатели
НЗ
Пряко действие
130 bar -20°C +90°C 1/8 262 V205 V200
НЗ-НО
Пряко действие
28 bar -10°C +100°C 1/8 256 V209 V200
НО 28 bar -10°C +100°C 1/4 256 V209 V200
НЗ
Пряко действие
35 bar -20°C +90°C 1/8 225 V220 V200
НЗ
Пряко действие
100 bar -20°C +90°C 1/4 262 V225 V200
НЗ
Пряко действие
20 bar -10°C +130°C 1/4 106 V230 02-03
НЗ
Пряко действие
40 bar -25°C +80°C 1/4 272 V238 V200
НЗ-НО
Пряко действие
40 bar -10°C +80°C 1/4 121 V250 02-03
НЗ
Пряко действие
20 bar -20°C +90°C 3/8 263 V255 V200
НЗ-НО
Пряко действие
1 bar -20°C +90°C 3/8 до 3/4 030 V270 V200
НЗ-НО
Пряко действие
40 bar -20°C +100°C 3/8 до 1 287 V272 V200
НО
Пряко действие
35 bar -20°C +90°C 1/8 262 V275/V205 V200
НО
Пряко действие
20 bar -25°C +80°C 1/4 272 V278/V238 V200
НО
Пряко действие
50 bar -20°C +90°C 1/4 262 V285/V225 V200
НЗ
Пряко действие
40 bar -25°C +80°C 1/4-1/2
суббаза
272 V296/V298 V200
НЗ
Пряко действие
20 bar -10°C +100°C 1/8
колектор
256 V297 V200

към началото на страницата

Функция ΔP
max.

min.

max.
Ø
тръба
серия Страница Още
показатели
НЗ
Непряко действие
0 / 9 bar -20°C +85°C 3/8 до 1 1/2 210 V305/V313 V300
НЗ
Непряко действие
0 / 10 bar -20°C +85°C 3/8 до 1 238 V311 V300
НЗ
Непряко действие
0,3-0,5 / 16 bar -10°C +85°C 3/8 до 2 238 V316 V300
НЗ
Непряко действие
0,2 / 10 bar -0°C +100°C 3/8 до 3/4 210 V320 V300
НЗ
Непряко действие
0,7 / 100 bar -20°C +90°C 1/4 до 3/4 223 V330/V353 V300
НЗ
Непряко действие
0,35 / 20 bar -20°C +85°C 3/8 до 3/4 210 V340 V300
НЗ
Непряко действие
0,35 / 9 bar -20°C +85°C 1 до 1 1/2 210 V342/V340 V300
НЗ
Непряко действие
0-0,07 / 24 bar -20°C +90°C 3/8 до 1 210 V345 V300
НЗ
Непряко действие
0,35 / 20 bar -20°C +90°C 1 1/4 до 2 210 V350/V345 V350
НЗ
Непряко действие
0,35 / 10 bar -0°C +100°C 3/8 до 2 221 V355 V300
НО
Непряко действие
0 / 9 bar -20°C +85°C 3/8 до 1 1/2 210 V380/V313 V300
НО
Непряко действие
0,35 / 17 bar -20°C +85°C 3/4 до 2 210 V390/V340 V300
НО
Непряко действие
0,5 / 15 bar -10°C +85°C 1 1/4 до 2 238 V393/V316 V300

към началото на страницата

Тяло от неръждаема стомана
Функция ΔP
max.

min.

max.
Ø
тръба
серия Страница Още
показатели
НЗ
Пряко действие
130 bar -20° +90°C 1/8 262 V205 V200
НЗ
Пряко действие
28 bar -10°C +100° 1/8 256 V209 V200
НО 28 bar -10°C +100° 1/8 256 V209 V200
НЗ 28 bar -10°C +100° 1/4 256 V209 V200
НЗ
Пряко действие
35 bar -20°C +90°C 1/8 225 V220 V200
НЗ
Пряко действие
150 bar -20°C +90°C 1/4 262 V235 V200
НЗ
Пряко действие
40 bar -25°C +80°C 1/4 272 V238 V200
НЗ-НО
Пряко действие
40 bar -20°C +100°C 3/8 до 1 287 V272 V200
НО
Пряко действие
35 bar -20°C +90°C 1/8 262 V275/V205 V200
НО
Пряко действие
20 bar -25°C +80°C 1/4 272 V278/V238 V200
НО
Пряко действие
50 bar -20°C +90°C 1/4 262 V285/V225 V200

към началото на страницата

Функция ΔP
max.

min.

max.
Ø
тръба
серия Страница Още
показатели
НЗ
Непряко действие
0 / 9 bar -20°C +85°C 1/2 до 1 210 V305/V313 V300
НЗ
Непряко действие
1,8 / 100 bar -20°C +90°C 1/2 – 3/4 223 V330/V353 V300
НЗ
Непряко действие
0,07 / 9 bar -20°C +90°C 3/8 – 1/2 210 V345 V300
НО
Непряко действие
0 / 9 bar -20°C +85°C 1/2 – 3/4 210 V380/V313 V300

към началото на страницата

Тяло от алуминий
Функция ΔP
max.

min.

max.
Ø
тръба
серия Страница Още
показатели
НЗ
Пряко действие
1 bar -40°C +90°C 1/8 до 3/4 040 V260/V902-15 V902-01
НЗ
Непряко действие
0 / 3,5 bar -20°C +85°C 3/8 до 3 215 V325/V385 V300
НО
Непряко действие
0 / 9 bar -20°C +85°C 3/8 до 2 1/2 215 V385 V300

към началото на страницата

Тяло от пластмаса
Функция ΔP
max.

min.

max.
Ø
тръба
серия Страница Още
показатели
НЗ-НО
Пряко действие
10 bar -25°C +40°C M5-1/8
суббаза
/CNOMO размер15
302 V292 V200
НЗ
Пряко действие
16 bar -10°C +80°C M5
суббаза
108 V295 V200

към началото на страницата