Големи хлоратори

Продукти за дозиране на големи количества, например за централни системи за питейна вода.
Големите хлоратори на Lutz-Jesco се отличават с вуисокото си качество и особен надеждна конструкция. Уредите работят при надналягане и подналягане, с изключително висока прецизност и въплъщават дългогодишшния опит на Lutz-Jesco в работата с хлор газ.