Подаването на хлор и налягането трябва да се следят непрестанно по време на хлорирането. Съдовете с хлор се намират под определено налягане от парите вътре в зависимост от околната температура. В някои случаи, най-често при промишлени приложения, тези съдове могат да бъдат изложени на недопустими температури. Поради тази причина е препоръчително да се следи налягането в съда с хлор и при необходимост околната температура да бъде намалена.