Този уред осигурява непрекъснатото подаване на хлор. Проектиран е да работи само в инсталации под налягане. Хлорът може да бъде течен или газообразен. Напорният превключвател C 7520 се състои от два независими моторно задвижвани сферични крана, контактен манометър и електронен панел.

  • Пропускливост на хлор – до 200 кг./час
  • Предвиден за работа само под налягане
  • Поставен на пано за стенен монтаж