Буталните дозиращи помпи са много прецизни и независими от налягането. Дебитът на дозиране варира пропорционално на настройката на дължината на хода и може да се настрои и на най-малкото повтаряемо количество.

  • FEDOS E
  • FEDOS DX
  • REKOS KR
  • KARDOS KN
  • KARDOS N
  • MEMDOS KMS