EASYZON D е компактна система за производство на място на хлор диоксид, характеризираща се с надеждна функционалност и проста работа. Системата работи на принципа на процеса на дозиране киселина-хлорит и използва разпространените търговски концентрации на солна киселина HCl 9% и натриев хлорит NaClO7,5%. Дозиращи помпи осигуряват надеждно подаване на химикалите в устойчивия на налягане реактор на системата.

  • Дезинфекционната сила е стабилна за дълго време
  • Производство директно на място
  • Рентабилен
  • Компактен дизайн
  • Лесен за употреба
  • Вграден мониторинг на всички функции
  • Ефективна дезинфекция дори при високи стойности на pH
 Брошура на Български език