В най-опростения си вид колекторите се състоят от спомагателен бавноотварящ кран за бутилка/варел и гъвкава медна тръба за директно свързване към хлоратора. При по-големи хлораторни се състоят от няколко такива крана и гъвкави медни тръби, свързани към твърда стоманена колекторна тръба.