SPECK PUMPEN

Speck_Roth_Luftbild

Speck Pumpen, със седалище в Roth, Германия, е водещ производител на висококачествени помпи за индустриално приложение. Повече от 100 години марката Speck е синоним на съвременни, специално пригодени и специфични за даден сектор продукти.

В производствената гама на Speck може да намерите следните продукти

Помпи за течности
Регенеративни помпи с периферно работно колело

Подходящи за високи налягания и малки дебити – помпи без пулсации, реверсивни, подходящи за течности, съдържащи газови фракции.

Hmax 7 – 115 m (50 Hz)
Qmax 0,5  – 400 l/min (50 Hz)

Помпи късо куплиране с челно уплътнение >>
Помпи късо куплиране с магнитен съединител >>
Вертикални помпи без уплътнение >>
Помпи късо куплиране с електронно управляем двигател >>
Помпи късо куплиране с херметически затворен двигател >>
Помпи за топлоносители с магнитен съединител >>

Центробежни помпи

Нормално засмукващи помпи подходящи за по-големи дебити и по-ниски налягания. За високите налягания се предлагат и многостъпални помпи.

Hmax 8 – 630 m (50 Hz)
Qmax 1,2 – 540 m³/h (50 Hz)

Центробежни помпи късо куплиране с челно уплътнение >>
Центробежни помпи късо куплиране с електронно управляем двигател >>
Помпи за топлоносители >>
Помпи за захранване на котли >>

Помпи със страничен канал

Вихрови помпи със звездовидни работни колела, подходящи за транспортиране  на  флуиди с газова фаза и затруднени физически условия.

Hmax 35 – 400 m (50 Hz)
Qmax 2 – 35 m³/h (50 Hz)

Помпи със страничен канал >>

Обемни помпи

Подходящи за много високи налягания и малки дебити – реверсивни, подходящи за течности, съдържащи газови фракции. Без обратен поток при спиране на помпата.

Pmax 8 – 14 bar
Qmax 0,6 – 16 l/min

Пластинчати (ламелни) помпи >>
Малки зъбни помпи >>
Помпи с осцилиращо бутало >>

Към началото на страницата

Вакуум помпи с течностен пръстен
Серия V
Най-използваните
Едно-степенни помпи, моноблок (близко куплирана) конструкция, с челно уплътнение
Qmax между 9.5 m³/h и 445 m³/h
Pmin до 33 mbar
Серия VI
Пестящи вода с вътрешна водоограничаваща система
Едно-степенни помпи, моноблок инвертирана конструкция, с челно уплътнение
Qmax между 2.2 m³/h и 55 m³/h
Pmin до 33 mbar
Серия VG
Конструкция без клапани, с ниска потребност от обслужване
Едно-степенни помпи, моноблок конструкция, с челно уплътнение
Qmax между 26 m³/h и 245 m³/h
Pmin до 40 mbar
Серия VN
За работа с големи количества допълнителна течност
Едно-степенни помпи, моноблок конструкция, за до10 m³/h дебит на водата
Qmax между 95 m³/h и 216 m³/h
Pmin до 55 mbar
Серия VU
Изпитана и тествана подсилена конструкция за среден обхват вакуум
Едно-степенни помпи, монтаж на рама, с челно уплътнение
Qmax между 21 m³/h и 1,900 m³/h
Pmin до 120 mba
Серия VH
Изпитана и тествана подсилена конструкция за дълбок вакуум
Дву-степенни помпи, монтаж на рама, с челно уплътнение
Qmax между 21 m³/h и 1,717 m³/h
Pmin до 33 mbar
Серия VZ
Изпитана и тествана подсилена конструкция за дълбок вакуум
Дву-степенни помпи, моноблок конструкция или монтаж на рамо, с челно уплътнение или с магнитен съединител
Qmax между 30 m³/h и 223 m³/h
Pmin до 33 mbar

Към началото на страницата