Перисталтичните помпи са най-простият вид дозиращи помпи. Простото им устройство ги прави лесни за употреба и позволяват оптимално дозиране при ниски насрещни налягания за не много сложни приложения.

  • Перисталтична помпа 2,8 l/h