Помпите от серията MEMDOS LB се използва, когато е необходимо интегрирането на дозаторна помпа в даден дозаторен процес. Благодарение на стабилното им регулиране на дебита ръчно или автоматично, дозирането на киселини, основи, коагуланти и флокуланти е надеждно и прецизно. За да се адаптира дозираното количество флуид се настройва дължината на хода, като стандартно то се регулира механично или автоматично като опция чрез допълнителен двигател с отделен честотен преобразувател. По желание помпите MEMDOS LB могат да се доставят и с двойна диафрагмена система.

  • Диапазон на дозиране: 4 – 1020 l/h, до 16 bar в зависимост от модела
  • Дозираща глава от PVC/PP/PVDF/SS
  • Двойносачмени или пружинни клапани
  • Трифазен или монофазен електродвигател в зависимост от модела
  • Компактна форма
  • Настройката на дължианта на хода: ръчна или електрическа
  • Пригодени за честотоно управление (опция)
  • Разделна камера между дозиращата глава и редукторната кутия, с възможност за източване (опция)
  • ATEX версия за Зона 1 и 2 (опция)