Уредите за хлориране C 2700 са изцяло вакуумни хлоратори и се използват в пречиствателни станции, охладителни кръгове и промишлени процеси. Изделията са изградени от всички необходими експлоатационни елементи, лесни за обслужване и с висока надеждност. Обхватът на дозиране от 40 до 200 килограма на час се променя много лесно чрез смяна на измервателното стъкло и, при необходимост, ежектора.

  • Дебит на хлор газ – до 200 кг./час
  • Монтаж на стена или в шкаф
  • Безопасна работа чрез вакуумна технология