Мембранните дозиращи помпи със стъпков двигател са особено подходящи за много точно дозиране и високо насрещно налягане.

  • MEMDOS SMART LB
  • MEMDOS SMART LD
  • MEMDOS SMART LK
  • MEMDOS SMART LP