Химически центробежни помпи

Центробежните помпи на Lutz-Jesco са специално създадени за агресивни флуиди с високи дебити. Широката гама от уплътнения и материали, както и употребата на доказани елементи, осигуряват рентабилност и високо качество на продуктите.

Химически центробежни помпи с челно уплътнение

  • Моторна помпа MB
  • Моторна помпа BN
  • Стандартна помпа N
  • Вертикална потопяема помпа VTP BBF
  • Контейнер за квенч