Центробежните помпи на Lutz-Jesco са специално създадени за агресивни флуиди с високи дебити. Широката гама от уплътнения и материали, както и употребата на доказани елементи, осигуряват рентабилност и високо качество на продуктите.

Химически центробежни помпи с челно уплътнение

  • Центробежна помпа тип MB
  • Центробежна помпа тип BN
  • Центробежна стандартна помпа тип N

Химически центробежни помпи с магнитен съединител

  • Центробежна помпа тип AM
  • Центробежна помпа тип TMB
  • Центробежна помпа тип TMR G2
  • Центробежна помпа тип TMR G3

Аксесоари

  • Контейнер за квенч