Тези клапани се използват да предотвратят кондензацията на хлора и така да предпазят PVC елементите от повреда. Хлорът се съхранява в течно състояние в стоманени съдове. Хлорът не атакува химически нелегираните стомани, но уврежда PVC-то и води до характерно нарушаване на материала, изразяващо се в превръщането му в силно пориозна консистенция.