LUTZ PUMPEN

Изпразване на варели и контейнери, транспортиране и измерване на химикали, киселини, основи, горива, разредители и др. – Lutz Pumpen GmbH предлага пълен набор продукти за улесняване на работата и облекчаване на съпътстващите процеси в производството.

Варелни и контейнерни помпи
Разходомери
Двойномембранни помпи
Центробежни помпи