Помпи от чугун с електрически обогрев, предназначени за асфалт, битум, тежки горива, мазут.
Представляват разновидност на серии HD и GP и покриват техните параметри.

Брошура на Български език