Помпи от чугун за множество вискозни, некорозионни течности.
Помпите HD са специално предназначени за сложни приложения и такива със силно вискозни течности.
Помпите HD са познати с надеждната си и опростена конструкция.
Предлагат се и във вариант на 90° разположение на вход-изход.

Дебит: До 170 m3/h
Обороти: До 1750 rpm
Диференциално налягане: До 16 bar
Самозасмукване: До 0,5 bar вакуум при засмукване
До 0,8 bar по време на работа
Кинематичен вискозитет: До 250 000 cSt
Температура: До 250°C
Приложение: Масло, асфалт, шоколад, боя, лак, меласа, сапун, добавки, полиол, сулфатен сапун, малтоза, грес, катран, основни масла, битум, полиестер