Газ детектора GW 601 е стационарна, непрекъснато работеща измервателна, следяща и известителна система, приложима за отровни газове. Уредът се състои от два самостоятелни компонента, които работят като едно: център за следене и известяване GWZ 601 и трансмитер CM 601. Последният обединява сензор за хлор газ и електронен блок, който усилва и предава сигнала.

  • Приложение за хлор газ, хлор диоксид и озон
  • Компактна кутия за стенен монтаж
  • Възможност за включване на 1 сензор
  • 2 аларми
  • Обхват 0÷10 ppm
  • Захранване 230 VAC/50Hz