Приложими за укрепване на бутилки, спринклерни системи, скрубери, отопление на помещенията, аварийно оборудване, измиване на очите и тялото.