При работа с твърди, течни и газообразни химикали трябва да се даде най-висок приоритет на безопасността. За газопреносни инсталации Lutz-Jesco предлага устройства, които правят мониторинг на въздухa и реагират на най-малките следи от газ, като в този случай те задействат алармен или предупредителен сигнал, в зависимост от тяхната конфигурация.