Използват се за създаване на необходимия вакуум през ежектора.  Тези помпи гарантират, че през ежектора преминава нужното количество вода с подходящото налягане. Подбират се на база работната характеристика на ежектора.