Дозиращите помпи НЕЧ дозират различни флуиди в областта на химическата и хранително-вкусовата промишленост. Постигат максимална точност до <1% грешка.

Модел C.Pro е помпа от неметални материали за прецизно дозиране на голямо разнообразие от химикали в химическата индустрия и пречистването на отпадни води. Конструкцията й прави помпата подходяща за плавен и безпулсационен транспорт и дозиране на агресивни и/или неагресивни химикали.

Помпата има само 6 основни части, което я прави много лесна за обслужване и икономически изгодна.                                 

1. една цяла ротираща единица от стандартно от PVDF. За абразивни и несмазващи флуиди може да бъде изработена с хромирано покритие или от неръждаема стоманаCrNiMo 17-12-2.

2. статор i.F.D. от два еластомера: NEMOLAST 031 и 091

3. челно уплътнение

4. смукателен корпус от PVDF

5. нагнетателен корпус от абразоустойчив полиуретан

6. двигател с възможност за честотно регулиране ръчно чрез потенциометър или външно с 4-20mA/2-10V сигнал.

Помпата покрива следните параметри:

 • дебит  от 5 до 1000 l/h
 • налягане до 15 bar

Приложение:

 • за продукти с или без твърди частици
 • за температури до 40оС
 • нисък до среден вискозитет (маx. до 20,000 mPas)
 • чувствителни на смачкване флуиди
 • абразивни флуиди
 • смазващи и  несмазващи флуиди
 • агресивност (pH 0-14)
 • лепкави продукти… като естествени и изкуствени полимери, анодни и катодни полиелектролити, железни и солеви разтвори(например железен хлорид), варови разтвори, отпадни води, суспензии, органични и неорганични киселини и основи и много други.
Модел Mini BH  е малка дозираща помпа, хигиенно изпълнениес приложение в хранитело-вкусовата, фармацевтична, козметична и химическа/ биохимическата индустрия . 

In the block construction with flanged drive, the NEMO® Mini BH is particularly compact and economical.
Many different regulatory bodies have set specifications for a hygienically correct configuration of components and machines, as well as for component cleanability. NEMO PUMPS® are designed, produced and inspected in accordance with the regulations of the EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) and the QHD (Qualified Hygienic Design). The materials used are approved by the FDA (Food and Drug Administration) and the BfR (German Federal Institute for Risk Assessment). In addition, NEMO® Hygienic and Aseptic Eccentric Screw Pumps meet the specifications of the United States’ 3-A Sanitary Standards and are GOST-R certified (a Russian certificate of conformity).

Features of the NEMO® Mini BH Hygienic Pumps

 • continuous low-pulsation conveyance unaffected by fluctuations in pressure and viscosity
 • conveyance volume in proportion to rotation speed with high dosing precision over a broad rotational-speed range
 • high suction and pressure capability without valves
 • reversible conveyance direction
 • stator with funnel-shaped entrance for optimal filling of the conveying chamber

NEMO® Mini BH Hygienic Pumps offer you:

 • gentle product conveyance
 • long production cycles with contamination-proof, sterile pump construction
 • CIP and SIP capability
 • product admission under vacuum conditions up to almost an absolute vacuum
 • open, patented hygienic joints for smearing media
 • elastomers approved for foodstuffs in accordance with FDA and BfR
 • horizontal and vertical installation
 • easy serviceability

Advantages of the NEMO® Mini BH Hygienic Pump:

 • foodstuff-suitable shaft seals with compression-proof bolted seal casing enable reversal of the direction of rotation and thereby also of the direction of conveyance, up to the maximum pump pressure
 • streamlined, crevice-free housing model prevents sedimentation of the product
 • all product-contacting surfaces are polished to prevent build-up of the medium and facilitate cleaning
 • the pump housing and stator can be optionally heated

Страницата е в процес на разработка!