Необходим е, ако след спиране на водата през ежектора, в системата съществува вакуум от 0,1 bar поради някакви нейни специфични особености. Вакуумът може да се създава от геодезична разлика в точката на дозиране на хлора или от вакуум в основния тръбопровод.