Малки хлоратори

Продукти за дозиране на малки количества, например за плувни басейни и малки населени места. Малките хлоратори на Lutz-Jesco осигуряват максимална сигурност. Работят под пълен вакуум, директно от бутилката с хлор газ. Дори и да има механична повреда по високо химически устойчивите пластмастови тръби и уреди, хлор газ не може да излезне. Дозаторите могат да се монтират директно на бутилките и имат вграден механизъм за осигуряване на минимално остатъчно налягане в съда.
Стандартно се доставят с манометър за отчитане на налягането в бутилката, който е двойно изолиран с подходящи уплътнения.