За помещение и предпазни средства Продуктите за безопасност на Lutz-Jesco са крайно необходими и задължителни за оптималната защитят на хората, околната среда и инфраструктурата от хлор газ.