Двойномембранните дозиращи помпи MEMDOS GMR се доставят като единични или дуплекс (двуглави) помпи. Изпозлват се за дозиране на големи количества при относително ниски насрещни налягания. Често се използват при обработка на отпадни води за химикали за корекция на pH или флокуланти.

  • Двойномембранна дозираща помпа
  • Вариант с една или две дозиращи глави
  • 2 000 l/h до 4 000 l/h (с една дозираща глава)
  • Междинната мембрана е от EPDM с покритие от PTFE
  • Едносачмени клапани
  • Възможност за AC и DC електродвигател
 • Брояч на ходовете с индуктивен датчик за отговорни процеси (по желание)
 • Управление с честотен регулатор (по желание)

Инструкция за екслоатация