Как е конструирана варелната помпа?

Варелните помпи Lutz се състоят от два основни елемента: двигател и помпена тръба. Двигателят служи за задвижване и отговаря за дебита при различните варианти тръби. Със своите висококачествени материали и устойчивост, помпената тръба осигурява безопасна работа.

Поради богатата гама на нашите продукти ние предлагаме различни решения за всяка област.

Когато трябва да се пълнят или прехвърлят химикали, киселини и основи, безопасност за хората и околната среда е от особено значение. Особено при пълнене на малки количества, точното количество играе съществена роля в лабораторната зона.

В промишлеността се използват голямо разнообразие от флуиди. За да се гарантира устойчивостта на продуктите, се предлагат няколко материала. Ние предлагаме подходящият материал за всеки флуид и всяко приложение.

Взривозащитата е задължителна при работа със  силно запалими течности. Нашите специално подбрани продукти са разработени за съответните изисквания на експлозивните групи и са сертифицирани за тази цел.

При опасни, токсични и ценни продукти, остатъчното количество е решаващо. Нашите специални варелни помпи гарантират, че максимално остатъчно количество ще е приблизително до 0,1 литра. Това опазва околната среда и намалява разходите при изхвърляне.

При емулсии, дисперсии и суспензии, които са склонни да се утаяват, често е необходимо да се разбъркват. Нашата смесителна помпена тръба гарантира, че и двете работни стъпки могат да бъдат извършени без повторно позициониране по време на работа.

За високите изисквания на хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната индустрия, ние предлагаме варелни помпи, които са хигиенно безопасни и сертифицирани съгласно FDA или 3-A Sanitary, в зависимост от изискванията.