Дали за киселини или основи, слаби или концентрирани, минерални масла, опасни флуиди или разтворители, Lutz предлага десет готови за употреба варелни помпени комплекта, комплектовани с идеално пасващи си компоненти. Това улеснява Вашата поръчка и Ви спестява ценно време.

√ Идеални за изпомпване и прехвърляне на течливи и леко вискозни течности от туби, варели и контейнери.

√ Помпата и аксесоарите са съобразени с изпомпваната течност.

√ Незабавно готови за употреба.

√ Не се изискват специални познания за избора на помпата и за употребата й.

0.1 Помпен комплект B1 на батерии (полипропилен PP)

 

За течливи флуиди като: акумулаторна киселина, амонячни разтвори, фотографски проявители и фиксатори, гликоли, фосфорна киселина, солна киселина, водороден прекис.
За прехвърляне на малки количества от туби, кутии и варели.

0.2 Помпен комплект B2 на батерии (полипропилен PP)

 

За течливи флуиди като: акумулаторна киселина, амонячни разтвори, фотографски проявители и фиксатори, гликоли, фосфорна киселина, солна киселина, водороден прекис.
За прехвърляне на малки количества от туби, кутии и варели.

0.3 Помпен комплект B2 на батерии (поливинилиден флуорид PVDF)

 

За течливи флуиди като: акумулаторна киселина, амонячни разтвори, фотографски проявители и фиксатори, гликоли, фосфорна киселина, солна киселина, водороден прекис.
За прехвърляне на малки количества от туби, кутии и варели.

0.4 Помпен комплект B2 на батерии (неръждаема стомана SS)

 

За течливи флуиди като: акумулаторна киселина, амонячни разтвори, фотографски проявители и фиксатори, гликоли, фосфорна киселина, солна киселина, водороден прекис.
За прехвърляне на малки количества от туби, кутии и варели.

1 Помпен комплект B2 Vario PP

 

За течливи флуиди като: акумулаторна киселина, амонячни разтвори, фотографски проявители и фиксатори, гликоли, фосфорна киселина, солна киселина, водороден прекис.
За прехвърляне на малки количества от туби, кутии и варели.

2 Помпен комплект B2 Vario SS

 

За течливи флуиди като: масла, почистващи разтвори, пластификатори.
За прехвърляне на малки количества от туби, кутии и варели.

3 Помпен комплект Основи

 

За течливи флуиди като: натриев хлорид, калиев хидрат, амонячен разтвор, мравчена киселина, оцетна киселина и др.

4 Помпен комплект Киселини

 

За течливи флуиди като: слаба солна киселина, акумулаторна киселина, железен трихлорид, фосфорна киселина, лимонена киселина и др.

5 Помпен комплект Концентрирани киселини и основи

 

За концентрирани киселини и основи като: хлорна киселина, хромна киселина, сярна киселина, азотна киселина, флуороводородна киселина, натриев хипохлорит (белина) и др.

6 Помпен комплект Минерални масла

 

За леки вискозни продукти, като: дизел, горивно масло, машинно масло, моторно масло и др.

7 Помпен комплект Разтворители

 

За леснозапалими въглеводороди като: етанол, бензин, бутанол, изопропанол, керосин, метанол и др.

8 Помпен комплект Опасни течности

 

За опасни флуиди като: ацетон, концентрирана мравчена киселина, етил ацетат (спирт), бутилацетат, концентрирана оцетна киселина, никотин, толуол, стирол и др.

9 Помпен комплект Разтворители с безостатъчно изпомпване

 

За леснозапалими въглеводороди като: етанол, бензин, бутанол, изопропанол, керосин, метанол и др.

10 Помпен комплект Опасни течности с безостатъчно изпомпване

 

За опасни флуиди като: ацетон, концентрирана мравчена киселина, етил ацетат (спирт), бутилацетат, концентрирана оцетна киселина, никотин, толуол, стирол и др.