Безопасното оборудване е задължително в опасни зони. Взривозащитените модели на варелните помпи Lutz осигуряват оптимална защита при работа с леснозапалими, експлозивни материали и при работа във взривоопасна среда. Те са в съответствие с всички международни стандарти и постановления, включително и с директивите съгласно ATEX 94/9/EC (категории 1/2).


  • Идеални за прехвърляне на силно запалими, течливи или леко вискозни течности във взривоопасни среди.
  • Няколко модела взривозащитени електрически и пневматични мотори.
  • Конструкции с и без механично уплътнение.
  • Две геометрии на работното колело за по-висок дебит или по-високо налягане.
  • Предлагат се от неръждаема стомана SS и Hastelloy-C.
  • Моторът и помпената тръба са в съответствие с ATEX Директива 94/9/EC.