Ако водата в басейна, която циркулира непрестанно и се използва и за захранване на ежектора, е много мека, трябва да се регулира твърдостта й, за да се избегне недопустимо намаляване на pH. Проблемът лесно се решава с употребата на реакционна кула със солна киселина, в която солната киселина се неутрализира чрез мрамор на зърна.