Помпите модел RE са подходяши за приложения, при които отровни, опасни и скъпи течности трябва да се източат напълно от варел или контейнер. От една страна флуидът се използва максимално, а от друга разходите за изхвърляне на остатъците драстично намаляват, тъй като остатъчното количество в контейнера е минимално.

  • Оптимизирано изпразване на варела, като остатъчното количество е около 0,1 литър.
  • Не се налага накланяне на съдовете за изпразване на остатъчното количество.
  • Максимална употреба на продукта поради намаляване почистването на варела и разходите за изхвърляне на остатъците.
  • Няма течове от накланяне на съда или при вадене на помпената тръба.

Функционален принцип на остатъчно изпразване

(1) Когато запечатващият клапан е отворена, течността може да се изпомпва.

(2) Запечатващият клапан е затворен. Предотвратява се обратен поток на течността, така че оставащото количество остава в помпената тръба.