• Сработват при повреда във вакуум регулатора и изпускат хлор газ
  • Задължително се поставят с вакуум регулатор C2213