Почти във всяка инсталация, включително и вакуумна система, могат да възникнат кратковременни ударни налягания, които карат изключително чувствителния предпазен клапан да сработи, да изпусне хлор газ и това да задейства газ сигнализатора. За да е сигурно, че газ сигнализаторът известява при “реална” опасност, на изпускателната линия се поставя филтър с активен въглен и така се избягват “фалшиви” аларми.