Регенеративни помпи с периферно работно колело

Подходящи за високи налягания и малки дебити – помпи без пулсации, реверсивни, подходящи за течности, съдържащи газови фракции.

Hmax 7 – 115 m (50 Hz)
Qmax 0,5  – 400 l/min (50 Hz)

Помпи късо куплиране с челно уплътнение >>
Помпи късо куплиране с магнитен съединител >>
Вертикални помпи без уплътнение >>
Помпи късо куплиране с електронно управляем двигател >>
Помпи късо куплиране с херметически затворен двигател >>
Помпи за топлоносители с магнитен съединител >>

Центробежни помпи

Нормално засмукващи помпи подходящи за по-големи дебити и по-ниски налягания. За високите налягания се предлагат и многостъпални помпи.

Hmax 8 – 630 m (50 Hz)
Qmax 1,2 – 540 m³/h (50 Hz)

Центробежни помпи късо куплиране с челно уплътнение >>
Центробежни помпи късо куплиране с електронно управляем двигател >>
Помпи за топлоносители >>
Помпи за захранване на котли >>
Центробежни помпи късо куплиране с магнитен съединител >>

Помпи със страничен канал

Вихрови помпи със звездовидни работни колела, подходящи за транспортиране  на  флуиди с газова фаза и затруднени физически условия.

Hmax 35 – 400 m (50 Hz)
Qmax 2 – 35 m³/h (50 Hz)

Помпи със страничен канал >>

Обемни помпи

Подходящи за много високи налягания и малки дебити – реверсивни, подходящи за течности, съдържащи газови фракции. Без обратен поток при спиране на помпата.

Pmax 8 – 14 bar
Qmax 0,6 – 16 l/min

Пластинчати (ламелни) помпи >>
Малки зъбни помпи >>
Помпи с осцилиращо бутало >>

Вакуум помпа с течностен пръстен

Идеален за сухи и замърсени газове, наситени пари и кондензати.

Pmax 120 – 33 mbar abs. (50 Hz)
Qmax 2,5 – 1600 m³/h (50 Hz)

Вакуум помпи с течностен пръстен >>

Вакуум технологии

Компактни системни решения с интегрирани компоненти, с вградени контроли и високо ефективни

BluSystems >>
UniVac >>