• Модели от PVC и неръждаема стомана за високи налягания
  • Служат за създаване на вакуум и смесване на хлор газа с вода
  • Подбирането на типоразмер зависи от желаното количество хлор газ и насрещното налягане на изхода на ежектора