Буталните помпи от серия PM, BS, S и HS бяха първите помпи, произвеждани от Speck-Kolbenpumpenfabrik, Otto Speck GmbH & Co. KG. Използват се във водоснабдителни системи за битови нужди, водни агрегати с резервоари, както и в селското стопанство, промишлеността, корабите и като помпи за захранване с котли.

Производителност на помпата MP BS S HS
Qmax. l/h 3000 5000 45000 3000
Pmax. bar 6 6 6 40