Фирма Desmi A/S е световен лидер в производството на зъбни помпи с вътрешно зацепване ROTAN  с над 175 години опит в областта.

GP – Общо предназначение

Помпи от чугун, предназначени за чисти и неабразивни течности.

  HD – Тежко приложение

Помпи от чугун за множество вискозни, некорозионни течности.

  PD – Нефтопродукти

Помпите PD са предназначени за рафинерии и приложение при нефтопродукти.

  CD – Химикали

Помпи от неръждаема стомана, предназначени за работа с корозионни течности.

  ED – Опасни среди

Помпи с магнитен съединител за максимална защита от изтичане.

  CC – Близко куплирани

Близко-куплираните помпи са от чугун и са предназначени за хладилната промишленост.

CHD – Шоколад

Помпи от чугун или неръждаема стомана, специално разработени за транспортиране на шоколад.

EH – Асфалт

Помпи с електрически обогрев, предназначени за асфалт, битум, тежки горива, мазут.